Wat doen we om de Havenvisie te realiseren en waar staan we in 2018?

We ontwikkelen de economische clusters van haven en industrie

We acquireren bedrijven met energie-intensieve activiteiten (productie, levering en gebruik)

Door bedrijven te acquireren met energie-intensieve activiteiten.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zij de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Google heeft een extra Google-center gebouwd, een zonnepark is gebouwd en PMC en van Merksteijn hebben besloten zich te vestigen in het haven- en industriegebied.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft vestigingslocaties voor datacenters uitgebreid en een batterijfabrikant geacquireerd.
Door locaties te ontwikkelen die geschikt zijn voor op- en overslag van biomassa.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zij de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Google heeft een extra Google-center gebouwd, een zonnepark is gebouwd en PMC en van Merksteijn hebben besloten zich te vestigen in het haven- en industriegebied.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft vestigingslocaties voor datacenters uitgebreid en een batterijfabrikant geacquireerd.
Door de Eemshaven te versterken als knooppunt voor energiestromen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Tennet heeft de aansluiting aangelegd voor het elektriciteitsnetwerk met Noorwegen en Denemarken.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Tennet heeft aanlandings- en transportcapaciteit voor elektriciteit gerealiseerd in de Eemshaven.
Door mogelijkheden te ontwikkelen om duurzame stroom om te zetten en op te slaan.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Energiebedrijven hebben een verkenning uitgevoerd naar welke opslagtechniek gerealiseerd gaat worden en wat hiervoor nodig is en de provincie Groningen heeft een lobby gestart.
 • AkzoNobel en Gasunie hebben een investeringsbeslissing genomen over het realiseren van een waterstoffaciliteit.
 • Groningen Seaports heeft geïnvesteerd in openbare waterstofinfrastructuur.
We ontwikkelen het datacluster

Door Eemshaven Zuidoost te ontwikkelen als locatie voor datacenters.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

<ul ">

 • De gemeente Eemsmond, Groningen Seaports en de provincie Groningen hebben de ruimtelijke planvorming voor fase 2 voor de Eemshaven Zuidoost afgerond.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft alle kavels uitgegeven van Eemshaven Zuidoost.
Door Eemshaven te versterken als knooppunt voor dataverkeer.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Met steun van marktpartijen is glasvezel opgenomen in de stroomkabel naar Denemarken.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en bedrijven hebben de Eemshaven internetexchange in gebruik en Eemshaven met dubbele, gescheiden (redundante) lijnen verbonden met omringende knooppunten, zoals Amsterdam en Frankfurt.
Door nieuwe locaties voor datacenters te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Provincie Groningen, gemeenten en Groningen Seaports hebben een onderzoek gedaan naar geschikte locaties en dit afgestemd met belanghebbenden.
We ontwikkelen het offshorecluster

Door een heliport te realiseren bij de Eemshaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De procedures voor bouw van de heliport zijn vrijwel afgerond.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft de heliport gerealiseerd en deze is in bedrijf.
Door bedrijven aan te trekken die het offshorecluster versterken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Drie bedrijven hebben zich gevestigd of zijn uitgebreid (EMO, Amasus, Wijnne Barends), een oppervlakte van ongeveer 5 hectare.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft nieuwe bedrijven geacquireerd of bestaande bedrijven hebben uitgebreid in de Beatrixhaven, Emmahaven en Heliport, inclusief een producent/assemblagebedrijf met bijbehorende investering en banengroei.
Door te verkennen of een testlocatie kan worden ontwikkeld voor offshore windturbines.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het ministerie van IenW heeft samen met de Provincie Groningen een onderzoek afgerond naar een testlocatie.
We ontwikkelen het cluster van de chemieindustrie

Door chemiebedrijven aan te trekken die op basis van reststoffen werken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft gesprekken gevoerd zonder concreet resultaat.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft een nieuw chemiebedrijf aangetrokken dat op basis van reststoffen werkt.
Door biobased chemie te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Avantium heeft de investeringsbeslissing genomen voor de bouw van een proeffabriek in Delfzijl.
 • Groningen Seaports, NOM, Provincies Groningen en Drenthe en SBE hebben de Chemport Europe campagne ontwikkeld en gestart.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Bedrijven hebben een pilotinstallatie in gebruik genomen voor een biobased productieproces.
Door de investeringen in het chemiecluster te vergroten.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Bedrijven hebben vanuit de RIG-gelden van Provincie Groningen en het Rijk 12,5 miljoen euro aan subsidies gekregen voor negen aanvragen voor een investeringsomvang van 66 miljoen.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De RIG-gelden worden uitgeput en er is een nieuwe regionale investeringsfaciliteit.
Door op het energiegebruik in de chemie te besparen en het energiegebruik van bestaande en nieuwe chemie te vergroenen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft geïnvesteerd in waterstofinfrastructuur en gelijkstroominfrastructuur.
 • Een aantal bedrijven heeft geïnvesteerd in technologie om te besparen en energiegebruik te vergroenen.
We ontwikkelen het cluster van reststoffen

Door het cluster van bedrijven die reststoffen verwerken te ontwikkelen en bedrijven aan te trekken die werken met reststoffen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft PMC (3,9 hectare), Van Merksteijn en Bek en Verburg aangetrokken.
 • Provincie Groningen en gemeente Delfzijl hebben de structuurvisie en het bestemmingsplan vastgesteld.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De eerste fabriek voor verwerking van asbestverontreinigd schroot draait.
 • De Provincie Groningen heeft met Groningen Seaports, gemeenten en bedrijven onderzocht hoe handhaving en garantiestelling eruit kan zien voor afvalverwerkende bedrijven.
 • Groningen Seaports heeft grond uitgegeven aan bedrijven die reststoffen verwerken.
 • Groningen Seaports, NOM, Energy Valley en Provincie Groningen hebben onderzoek gedaan naar economische kansen uit de decommissioning-opgave.
We verbeteren het ondernemingsklimaat voor bedrijven

We ondersteunen startende ondernemers

Door hen fysieke ruimte te bieden.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten Delfzijl en Eemsmond en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Bureau EZ heeft samen met Groningen Seaports voor Farmsumerpoort kleinere kavels gemaakt voor bedrijven.
 • Groningen Seaports heeft aan drie MKB-bedrijven terreinen uitgegeven op Farmsumerpoort, Fivelpoort en Weiwerd voor ongeveer 1,5 hectare.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en onderwijsinstellingen hebben een experimenteerruimte gecreëerd om proefopstellingen op grotere schaal uit te testen en een innovatiecentrum voor starters opgezet.
Door hen te verbinden met bestaande bedrijven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

<ul ">

 • Groningen Seaports heeft met partners twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd met MKB-klanten ('even bijpraten') en heeft partners ondersteund om regionale bijeenkomsten te laten organiseren (Eemshaven Info Netwerkclub, SBE, NNOW).

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en partners (Eemshaven Info Netwerkclub, SBE, NNOW) hebben ervoor gezorgd dat het verbinden van ondernemers met bestaande bedrijven op hetzelfde niveau is gebleven.
We verminderen de regeldruk voor bedrijven

Door het aantal regels of de complexiteit van regels voor bedrijven te verminderen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports, overheden en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

<ul ">

 • Ministeries van IenW en EZK hebben met omliggende landen en belanghebbenden de Green deal North Sea Resources Roundabout over reststoffen afgesloten en het ministerie van EZK heeft regels landelijk verminderd met het programma 'ruimte in regels'.
 • Het ministerie van IenW heeft afspraken gemaakt met bedrijven over toepassing van glycerine.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De Veiligheidsregio heeft een risico-afwegingsmethode ontwikkeld op basis van pilots waarmee het bevoegd gezag besluiten kan nemen in het kader van de Omgevingswet.
 • Groningen Seaports en SBE hebben in overleg met de Nationaal Coördinator Groningen een helder normenkader vastgesteld voor bevingsbestendig bouwen voor de industrie.
 • De gemeente Delfzijl heeft een voorontwerp Omgevingsvisie opgesteld.
Door te werken aan een consistente toepassing en handhaving van regels.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Provincie Groningen hebben met de Omgevingsdienst Groningen gewerkt aan een snelle en kwalitatief hoogstaande vergunningverlening.
We ontwikkelen een regionaal vestigingsbeleid

Door een vestigingsbeleid voor de Eemsdelta te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft het vestigingsbeleid voltooid.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Deze activiteit is voltooid en daarom zijn er geen nieuwe resultaten beoogd.
Door de vestiging van MKB-bedrijven in de regio te faciliteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten Delfzijl, Eemsmond en het ministerie van EZK

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De eerste twee tranches van de RIG-regeling zijn opgebruikt.
 • kavels gemaakt voor bedrijven.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en Bureau EZ hebben zes kavels op Farmsummerpoort verkocht.
Door instrumenten te ontwikkelen om bedrijven op de meest optimale plek binnen de Eemsdelta te plaatsen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft de vestigingsrapportage ontwikkeld om voor ieder nieuw bedrijf de plaatsing te onderbouwen.
 • heeft het milieu-informatiesysteem ontwikkeld.
We investeren in en ontwikkelen industriële infrastructuur en faciliteiten

Door infrastructuur te ontwikkelen voor het uitwisselen van lucht, gassen, water en warmte.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft het stoomleidingnetwerk en het industriewaterleidingennet uitgebreid.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft met AkzoNobel en afnemers een waterstofleiding aangelegd van AkzoNobel naar het busstation.
 • Groningen Seaports heeft een openbaar elektriciteitsnetwerk aangelegd.
 • Groningen Seaports heeft samen met bedrijven een studie uitgevoerd naar een restwarmtenet.
 • Groningen Seaports heeft samen met het ministerie van EZK, Aldel en Tennet een studie uitgevoerd naar een gelijkstroomnetwerk.
 • Groningen Seaports, bedrijven en het ministerie van EZK hebben een Green Deal gelijkstroom afgesloten.
 • Het Waterbedrijf Groningen heeft samen met Groningen Seaports onderzoek uitgevoerd naar de zoetwatertoevoer Eemshaven.
Door gemeenschappelijke voorzieningen voor bedrijven te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft met bedrijven de studie naar de utiliteiten-entiteit afgerond.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft de exploitatie van nieuw ontwikkelde openbare utiliteiten onder beheer.
 • Groningen Seaports heeft openbare elektriciteitsverbindingen gerealiseerd.
We besparen op gebruik van grond- en hulpstoffen

Door de CO2-uitstoot te reduceren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De uitstoot van CO2 van het totale haven- en industriegebied is tussen 2015 en 2017 met 30 procent gestegen.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft met belanghebbenden het CO2-reductieprogramma (project ZERO) opgesteld.
 • Groningen Seaports heeft infrastructuur aangelegd en bedrijventerrein ontwikkeld voor de waterstofeconomie.
 • Het aantal hernieuwbare energiebronnen in de haven is gestegen.
 • SBE heeft een industrieagenda voor vergroening van het bestaand industriecluster ontwikkeld.
Door de benutting van restwarmte te verbeteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft de tweede fase van de stoomleiding aangelegd tussen Eneco en AkzoNobel.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft het stoomnetwerk verder uitgebreid.
 • Groningen Seaports heeft onderzocht of en hoe bedrijven mogelijkheden zien voor het gebruik van restwarmte.
Door het gebruik van energie te verkleinen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports, bedrijven en Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Er zijn zeven studies in de regio uitgevoerd die mogelijkheden voor energiebesparing weergeven voor bedrijven met grote potentie. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de realisering hiervan.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft nog acht studies uitgevoerd naar energiebesparing, in samenwerking met de provincie Groningen en MJA-bedrijven.
Door het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports, bedrijven en Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Door energiecontracten met AkzoNobel, Google, Wirsol, Eneco en EEW is het gebruik van hernieuwbare energie in de regio toegenomen.
 • Groningen Seaports heeft afspraken gefaciliteerd tussen bedrijven en energieleveranciers over gebruik van hernieuwbare energie.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

<ul ">

 • Bedrijven hebben extra hernieuwbare energie tot hun beschikking, omdat ze toegang hebben tot regionale duurzame energie productie.
Door zonne-energiecapaciteit te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Sunport Energy heeft het grootste zonnepark gerealiseerd op Oosterhorn. Alle nieuwe uitbreidingsparken zijn vergund.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Bedrijven hebben nieuwe zonneparken gerealiseerd, ook buiten het gebied van Groningen Seaports.
 • Gemeenten Delfzijl en Eemsmond, Groningen Seaports en bedrijven hebben onderzocht hoe ze eigen gebied en gebouwen kunnen benutten voor zonnepanelen.
Door windenergiecapaciteit te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Bedrijven hebben twee nieuwe testturbines geplaatst, niet in het aangewezen gebied (dit bestaat niet meer).

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports, provincie Groningen en gemeenten Delfzijl en Eemsmond hebben onderzocht of er locaties zijn om turbines te testen.
We minimaliseren de negatieve effecten van activiteiten op de leefomgeving

We minimaliseren de uitstoot van schadelijke stoffen

Door de uitstoot van de scheepvaart naar de lucht te verminderen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De kade in de Eemshaven is geschikt gemaakt voor bunkeren van LNG-brandstof.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft onderzocht of walstroom voor zeevaart haalbaar is, bijvoorbeeld in samenwerking met andere havens.
 • Groningen Seaports heeft -bij voldoende vraag- voorzien in behoeften van schepen die op LNG varen, zoals met een LNG-walinstallatie/bunkering.
 • Groningen Seaports heeft het verschil tussen de uitstoot van scheepvaart ten opzichte van 2015 berekend.
Door de uitstoot van de scheepvaart naar het water te verminderen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft een pilot afgerond voor ballastwater en het reinigen van scheepshuiden.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft schepen gestimuleerd ballastwater en scheepshuid te reinigen tijdens het havenbezoek.
We verkleinen de overlast voor omwonenden en werknemers in het beheersgebied

Door de geluidsproductie te reguleren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten Delfzijl en Eemsmond, provincie Groningen en bedrijven.

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Voor Oosterhorn is de geluidsproductie gereguleerd.
 • In de structuurvisie Eemsmond Delfzijl is een nieuw, gecumuleerde norm voor geluid opgenomen.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het bestemmingsplan Eemshaven bevat een zone-verdeelmodel.
 • De geluidsmonitoring is operationeel.
Door omwonenden bescherming tegen geluid te bieden.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft zicht op geluidsoverlast, heeft een plan voor het reduceren van geluidsoverlast voor omwonenden en heeft de middelen om eventuele nieuwe projecten op te starten.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft een plan voor geluidsisolatieprojecten voor woningen en met de markt afspraken gemaakt over uitvoering hiervan.
Door de geuroverlast voor omwonenden te verminderen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • In de structuurvisie Eemsmond Delfzijl is een nieuwe, strengere, gecumuleerde norm voor geur opgenomen. Nieuwe bedrijven moeten hier direct aan voldoen. Bestaande bedrijven die deze norm overschrijden worden gestimuleerd om hiernaartoe te werken.
 • In de structuurvisie (en daarmee in de bestemmingplannen) is de norm vastgelegd, waarmee alle nieuwe bedrijvigheid niet bijdraagt aan stijging van overlast door geur.
 • Onderzoek is opgestart naar de realisatie van een geurapp en een meetnet.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • operationeel en het aantal klachten en gehinderden is inzichtelijk gemaakt.
 • De proef met een meetnet op Oosterhorn is afgerond.
Door de registratie en afhandeling van klachten te verbeteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De Structuurvisie is vastgesteld en de maatregelen voor registratie en afhandeling worden uitgevoerd.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De provincie Groningen heeft het Milieuklachtensysteem verbeterd; iedere klacht of melding wordt zorgvuldig doorgegeven.
 • De nieuwe website van het Milieuklachtensysteem is operationeel en het is makkelijker om een klacht of melding in te dienen.
 • Het meldingenoverzicht wordt maandelijks geactualiseerd.
Door de overlast door stof te verminderen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Bedrijven hebben deels hun verladingssystemen aangepast.
 • Provincie Groningen heeft een uitvoeringsbeleid waarin nieuwe aanvragen van bedrijven aan de 'Best beschikbare technieken' (BBT-normen) moeten voldoen.
 • Provincie Groningen handhaaft bij bestaande bedrijven en trekt bij ernstige overlast de vergunning (tijdelijk) in.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Provincie Groningen heeft de mogelijkheden onderzocht voor het opstellen van provinciaal beleid voor hinder veroorzaakt door grof stof en hiervoor een projectplan gemaakt.
Door visuele hinder door industrie-activiteiten te verminderen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft de omzoming rond Oosterhorn gerealiseerd.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft overeenstemming met bewoners over eventuele maatregelen om visuele hinder te beperken, ten behoeve van de activiteiten in de Eemshaven.
We verbeteren de veiligheid van omwonenden en werknemers in het beheersgebied

Door het belang van veiligheid te vergroten in bestemmingsplannen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten Eemsmond en Delfzijl

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Gemeente Delfzijl heeft in de bestemmingsplannen Oosterhorn en Weiwerd maatregelen opgenomen om het veiligheidsniveau voor omwonenden gelijk te houden.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het bestemmingsplan is vastgesteld voor de Eemshaven door de gemeente Eemsmond.
Door de veiligheidsaanpak te coördineren van verschillende organisaties voor industriegebied Oosterhorn.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten Delfzijl en Eemsmond, Veiligheidsregio Groningen en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Projectgroep Veiligheid Oosterhorn heeft de communicatie en samenwerking over veiligheid verbeterd en voert tweejaarlijks een meting uit.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De Projectgroep Veiligheid Oosterhorn heeft samen met bedrijven een dynamische risicoanalyse ontwikkeld en voert deze uit.
 • Projectgroep Veiligheid Oosterhorn voert tweejaarlijks een meting uit, onderdeel van deze meting is het opstellen van een dynamisch risicoprofiel.
 • SBE heeft samen met Groningen Seaports een incidenten-app ontwikkeld voor bedrijven in de regio.
We verminderen afval in haven en industrie en in de zee

Door voorzieningen te ontwikkelen om afval uit de zee weg te halen en te verwerken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft binnen de ´Green Deal visserij voor een schone zee´ het gesprek gevoerd over afgifte in de haven met de vissers, dit heeft geresulteerd in een overzicht van de faciliteiten per haven voor het visserijafval.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Binnen de ´Green Deal visserij voor een schone zee´ heeft Groningen Seaports samen met de visserij en de inzamelaars voorzieningen voor afgifte verbeterd.
 • De partners van de Green Deal hebben afvalbigbags ontwikkeld voor afvalscheiding aan boord.
Door de afgifte- en opslagcapaciteit voor afval te verbeteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft de afgifte- en opslagcapaciteit verbeterd en uitgebreid.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft een laagdrempelig inzamelsysteem ontwikkeld.
Door hergebruik van duurzame grondstoffen, producten en afval te stimuleren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De vestiging van PMC zorgt dat verontreinigd staal gerecycled kan worden.
 • Groningen Seaports heeft in het aanbestedingsbeleid hergebruik van grondstoffen opgenomen.
 • Groningen Seaports heeft een sloep gebouwd van gescheiden ingezameld afval.
 • Groningen Seaports doet mee aan het RAAK-subsidieproject voor het recyclen van composieten. Door het testen van hergebruik van composieten in civiele projecten.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft testen uitgevoerd met hergebruikte composieten in civiele projecten.Afval van schepen wordt gescheiden en geschikt gemaakt voor recycling (Green Deals Scheepsafvalketen en Visserij).
Door de benutting van afvalwater te verbeteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft een industriewaterleiding aangelegd tussen AkzoNobel en Zeolyst.
 • Groningen Seaports heeft het industriewaternet verder ontwikkeld, meer bedrijven zijn op het waternet aangesloten.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Datacenters in Zuidoost kunnen gebruik maken van afvalwater uit Garmerwolde.
 • Google heeft een eigen waterleiding aangelegd.
Door het gebruik van duurzame grondstoffen en producten te vergroten

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven, Groningen Seaports en overheden

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Het gebruik van waterstof in de chemie is toegenomen.
 • AkzoNobel heeft biomassa ingezet als warmtebron.
 • Slib wordt toegepast als grondstof voor grondverbetering in de veenkoloniën.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • RWE is gestart met de bijstook van biomassa in de elektriciteitscentrale.
 • Slib wordt toegepast als grondstof voor dijken en blokken.
 • Met asbest verontreinigd staal wordt hergebruikt en niet meer gestort.
We versterken de natuurwaarden in en om de haven en industrie

Door de natuur in het Eems-Dollard-estuarium te ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen, ministerie van IenW, ministerie van LNV en natuurorganisaties

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Het programma Eems-Dollard 2050 is gestart, met pilots: Marconi, broedvogeleiland en waddenslib voor zandgrondverbetering.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het Kleirijperij-project is van start gegaan.
 • Het vogelbroedeiland naast de Eemshaven is in gebruik.
 • Het project Marconi is afgerond.
 • Het dijktraject Eemshaven-Delfzijl is gestart.
 • Het project 'Waddenslib voor zandgrondverbetering' loopt.
 • Netics heeft blokken van slib gemaakt.
Door natuur in (de omgeving van) het haven- en industriegebied te beschermen, stimuleren en ontwikkelen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Het programma Eems-Dollard 2050 is van start gegaan, met deelname van Groningen Seaports.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft een natuurmanagementplan vastgesteld en heeft de natuurvriendelijke inrichting van Eemshaven Zuidoost gereed.
We maken en houden ruimte beschikbaar voor de groei van haven en industrie

We benutten bestaande ruimte beter

door braakliggende terreinen en baggerdepots in haven en industriegebieden geschikt te maken voor tijdelijke activiteiten.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft ruimte beschikbaar gemaakt voor een 30ha zonnepark, met 30MW productiecapaciteit.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, Stichting Groninger landschap, Waterschap Hunze en Aa's en de stichting Ecoshape hebben braakliggende terreinen geschikt gemaakt voor een kleirijperij.
 • Groningen Seaports heeft met belanghebbenden en overheden een kader afgesproken voor het beslissen over tijdelijke bestemmingen.
 • Groningen Seaports heeft met marktpartijen zonneparken gerealiseerd op een baggerdepot en op een braakliggend terrein.
Door locaties te ontwikkelen voor gebruik door meerdere bedrijven (bedrijfsverzamellocaties).

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

<ul ">

 • Op Fivelpoort zijn flexibele locaties gerealiseerd door gebruik van units, Farmsummerpoort is nog niet gereed en in ontwikkeling.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft kleinere kavels op Farmsummerpoort gerealiseerd en ten minste één locatie ontwikkeld waar bedrijven tijdelijk terecht kunnen met proefinstallaties.
Door een milieu-informatiesysteem te ontwikkelen voor de Eemsdelta.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports is samen met de Omgevingsdienst een pilot gestart met milieu-informatie in GIS (Geografische Informatie Systeem).

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en de Omgevingsdienst hebben het systeem verder uitontwikkeld en getoetst en het milieu-informatiesysteem afgestemd op het milieu-monitoringssysteem.
Door te zoeken naar mogelijkheden om bestaande terreinen compacter in te richten en functies te mengen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports, Provincie Groningen en gemeenten Delfzijl en Eemsmond

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Deze activiteit is nieuw en daarom zijn er nog geen resultaten beschikbaar.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports, Provincie Groningen en gemeenten Delfzijl en Eemsmond hebben een onderzoek afgerond naar knelpunten en mogelijkheden bij het vermengen van functies op terreinen met het doel compacter te bouwen.
 • Groningen Seaports, provincie Groningen en gemeenten Delfzijl en Eemsmond hebben een onderzoek afgerond naar mogelijkheden voor ondergrondse opslag en gebruik.
We breiden beschikbare ruimte voor haven en industrie uit (het beheersgebied)

Door aanvullende terreinen te identificeren in de Eemshaven en Delfzijl.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Gemeente Eemsmond heeft het bestemmingsplan voor de gehele Eemshaven-Zuidoost vastgesteld.
 • Gemeente Delfzijl heeft bestemmingsplan voor Oosterhorn vastgesteld.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports, Provincie Groningen en gemeenten Eemsmond en Delfzijl hebben een visie ontwikkeld op nieuwe locaties voor datacenters.
 • Groningen Seaports en overheden hebben een onderzoek afgerond naar nieuwe opwekkingslocaties voor energie.
We verbeteren de bescherming tegen hoogwater

Door het veiligheidsniveau aan te passen voor de Oostlob van Eemshaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft in overleg met het Waterschap Noorderzijlvest de toetsmethodiek voor het vaststellen van het veiligheidsniveau veranderd. Het huidige niveau van veiligheid wordt geborgd in de nieuwe methodiek.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en het waterschap Noorderzijlvest hebben een plan van aanpak opgesteld over hoe aan het huidige niveau van veiligheid kan worden voldaan.
Door de terreinen in het buitendijksgebied in de Eemshaven te verhogen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Voor deze activiteit was geen beoogd resultaat vastgesteld.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Als nieuwe klanten zich melden in het gebied verhogen de klant of Groningen Seaports het gewenste terrein.
Door de vooroevers en dijken in de regio te versterken en te verhogen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Het waterschap Noorderzijlvest is gestart met de dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl.
 • Groningen Seaports heeft groot onderhoud aan de Schermdijk afgerond.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het waterschap Noordzijlvest nadert de voltooiing van de dijkversterking tussen Delfzijl en Eemshaven.
 • Groningen Seaports heeft onderzocht in hoeverre onderhoudsslib gebruikt kan worden voor dijkversterking.
 • Het waterschap Hunze en Aa's is gestart met de versterkingsmaatregelen aan de dijk langs industriegebied Oosterhorn.
We verbeteren de bereikbaarheid van haven en industrie

We verbeteren de bereikbaarheid over de weg van en naar de haven en industrie

Door te bepalen op welke manier de verdubbeling N33-midden tot Appingedam gaat lopen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • RWS en provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De verdubbeling tot Zuidbroek is afgerond.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Er is een uitvoeringsvariant gekozen voor de verdubbeling van de N-33 midden, voor een goede ontsluiting van Appingedam en Chemport.
Door de capaciteit van de weg binnen het haven- en industriegebied te vergroten.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De weg naar Wilhelminahaven-Noord kade gereed, detour AG Ems bestemmingsverkeer is in uitvoering.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Afhankelijk van partijen die zich daar vestigen ontsluiten we de Zuidzijde Oosterhorn.
Door te lobbyen voor het optimaliseren van de kruising over het Eemskanaal.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • n.v.t.
We vergroten de capaciteit van het spoorvervoer

Door de Oostboog-spoorlijn bij Veendam aan te leggen, vooruitlopend op het herstel van Friesenbrucke spoor in 2024.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De Nederlandse en Duitse regering zijn samen het project Wunderline gestart.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Plaatsing op MIRT lijst onafhankelijk van het Wunderline traject.
Door personenvervoer te realiseren op de spoorlijn naar de Eemshaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De aanleg van de spoorlijn is gestart.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De Eemshaven is ontsloten voor personenvervoer.
Door het inzetten van een onafhankelijke locomotief voor de bediening van de Noordelijke spoorpunten.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • We hebben de mogelijkheden verkend voor het inzetten van een onafhankelijke locomotief.
We vergroten de capaciteit van het vervoer over water

Door de dimensies van de zeesluis bij Delfzijl te verruimen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Ministerie van IenW

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Waar mogelijk hebben Groningen Seaports, gemeenten en provincie gelobbyt voor de verlenging van de zeesluis.
Door de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincies Groningen en Friesland en ministerie IenW

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Een deel van de bruggen is verhoogd en de bediening van de bruggen is aangepast.
 • De remmingswerken zijn aangepast.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Er zijn meer punten verbeterd in het traject, zoals het aanpassen van de overige bruggen en remmingswerken.
We sluiten vervoersstromen beter op elkaar aan

Door met Noord-Duitse autoriteiten afspraken te maken, gebaseerd op het Eemsdollardverdrag.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en ministerie van IenW

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Er is een gezamenlijk toegangsbeleid, Pro-tide is hier een onderdeel van (per 1-7-2017 ingevoerd). Hierin werken RWS, loodswezen en de Duitse tegenhangers daarvan (WSA) samen.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Er is een sedimentmanagementplan, en een verkeersmanagementplan.
 • Er is corridorontwikkeling.
Door het grensoverschrijdend goederenvervoer te verbeteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Een nieuwe pilot is gestart voor het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.
Door meer kadecapaciteit en een ontkoppellocatie te creëren in de Farmsummerhaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en RWS

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De haalbaarheidsstudie is afgerond en financiering is rond.
We ontwikkelen de opslag- en overslagcapaciteit

Door kades aan te leggen voor binnenvaart en zeevaart in de haven van Delfzijl en de Eemshaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en marktpartijen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De Beatrixkade is aangelegd.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Daar waar (nieuwe) klanten behoefte hebben aan nieuwe kades hebben we deze aangelegd.
Door kadecapaciteit te optimaliseren in de haven van Delfzijl en de Eemshaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en marktpartijen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • n.v.t.
Door bedrijven te acquireren die gebruik maken van de op- en overslag in Delfzijl en de Eemshaven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Voor de Beatrixhaven zijn nieuwe vestigers gevonden, voor de Wilhelminahaven nog niet.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Beatrixhaven zuidzijde is volledig bezet met nieuwe bedrijven.
 • Voor de Wilhelminahaven is verder geacquireerd.
We stimuleren de ontwikkeling van het arbeidsaanbod

We versterken en vergroten het aanbod van geschoolde arbeidskrachten

Door de capaciteit van technisch geschoolde arbeidskrachten in de regio te vergroten, te versterken en aan te trekken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Overheden en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • In 2017 is er een klas met 15 zij-instromers opgeleid tot installatie/elektromonteur met baangarantie.
 • Er zijn twee klassen keuzecarrousel van 15 leerlingen per klas met baangarantie opgeleid.
 • Er is een klas metaalcarrousel opgeleid en 80 procent van de projecten is gerealiseerd.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De ministeries SZW en OCW hebben in samenwerking met bedrijven en ROCs uit de regio bedrijfsopleidingen (zoals Centrum Vakopleiding Techniek) opgezet, inclusief een tegemoetkoming in de loonkosten.
 • Bedrijven hebben 100 procesoperators (proces en mechanisch) opgeleid (B en C).
 • SBE en Groningen Seaports hebben samen met de Hanzehogeschool een analyse gemaakt over (toekomstig) vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
 • De drie noordelijke provincies zijn samen een charme-offensief gestart om mensen naar het Noorden te trekken.
 • UWV en gemeenten hebben een analyse gemaakt over nuggers (Niet-uitkeringsgerechtigden) en volgt hen.
 • Chemport Europe heeft een digitaal platform ontwikkeld, waar bedrijven en toekomstig talent elkaar kunnen vinden.
Door met behulp van maatwerk mensen te koppelen aan de arbeidsmarktvraag van bedrijven.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en EZ-bureau

Wat zijn de resultaten over afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports, marktpartijen, bedrijven en SBE hebben onderzocht welke competenties, opleidingen en/of certificeringen werkzoekenden hebben en op welke wijze deze gekoppeld kunnen worden aan de arbeidsmarktvraag.
 • Groningen Seaports, marktpartijen, bedrijven en SBE hebben een concept ontwikkeld waarmee mensen gekoppeld kunnen worden aan de vraag van bedrijven, zonder dat ze een gehele opleiding hoeven te volgen.
We bieden kansen aan mensen die hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt

Door werkervaring te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft aan 6 personen een werkervaringsplek aangeboden, 13 studenten hebben stage gelopen en 4 mensen hebben een afstudeerstage gedaan.
 • Groningen Seaports heeft een percentage van haar medewerkers ingezet op basis van SROI.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en SBE hebben projecten ondersteund van UWV en andere partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Door laaggeschoolde (tot niveau 2) arbeidskrachten aan werk te helpen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Gemeenten

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Enkele tientallen laaggeschoolden hebben werk gevonden.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Bedrijven in het haven- en industriegebied van Groningen Seaports creëren 100 werkplekken voor laaggeschoolde arbeidskrachten (gemiddeld 1 per bedrijf).
Door de routes te intensiveren die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports, EZ-bureau en Werkpleinen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Werkpleinen hebben hun bestanden geanalyseerd op basis van competenties, motivatie en sector (geschikt en beschikbaar).
 • Groningen Seaports, EZ-bureau en Werkpleinen hebben aanbod ontwikkeld om nieuwe bedrijven te kunnen faciliteren bij het invullen van ten minste 300 nieuwe werkplekken.
We verbeteren onze kennisinfrastructuur

We ontwikkelen en verzamelen nieuwe kennis die bruikbaar is voor de haven en industrie

Door onderzoek uit te voeren met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Groningen Seaports heeft een nieuwe afdeling (Industrial Business Innovation and Smart utilities, IBIS) opgezet voor kennisuitwisseling met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partijen.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports, Hanzehogeschool, RUG en TNO hebben in chemie, energie en data nieuwe toepassingen ontwikkeld met behulp van nieuwe kennis, zoals over waterstoftechnologie en tweede generatie suikers en gelijkstroomgebruik.
Door samen te werken met de haven van Rotterdam.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • De directies van Havenbedrijf Rotterdam en Groningen Seaports hebben een toekomstvisie op samenwerking opgesteld en onderling strategisch overleg geïntensiveerd.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft een samenwerkingsovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam getekend.
 • Groningen Seaports heeft de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam geïntensiveerd en een gezamenlijke fondsstructuur ontwikkeld.
Door een start-up programma op te stellen om kennis op grote schaal uit te testen.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft drie pilots in bedrijf.
We verbeteren onze communicatie over de haven, onze belangen en onze activiteite

We laten een groter publiek kennismaken met de haven en industrie

Door evenementen te organiseren om jongeren kennis te laten maken met de haven en industrie.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports, gemeenten Delfzijl en Eemsmond, Gemeente Groningen

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Tijdens Delfsail is een jongerenprogramma georganiseerd.
 • Groningen Seaports sponsort topsport via het Energy Valley Programma.
 • Groningen Seaports organiseert en woont informatiedagen bij.
 • Groningen Seaports heeft een Haveninformatiepunt gerealiseerd.
 • SBE organiseert tweejaarlijks Chemiedagen.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het programma ED2050 heeft jongeren betrokken bij de Slibconferentie 2018.
 • Het Groninger Landschap heeft in hun tentoonstelling bij Reidehoeve een plek gereserveerd voor Groningen Seaports en bedrijven.
 • Groningen Seaports heeft samen met bedrijven een open dag in de haven en industrie georganiseerd.
 • Groningen Seaports, SBE, Provincie Groningen, gemeenten Delfzijl en Eemsmond hebben met elkaar afgestemd wat ze doen om jongeren te betrekken.
Door te communiceren met de buitenwereld over wat we in de haven en industrie doen en waarom.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports en SBE coördineren een publiekscampagne waarin de successen van Chemport Europe gecommuniceerd worden.
We versterken onze belangenbehartiging

Door de samenwerking in de brancheorganisatie van zeehavens te versterken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Er heeft een gezamenlijke lobby-inbreng bij het ministerie op diverse onderwerpen plaatsgevonden.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Er is gezamenlijk gewerkt aan het Werkprogramma Zeehavens.
Door de gezamenlijke positie van de Noordelijke zeehavens te versterken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports en overheden

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Geen

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Er is een gezamenlijke lobby met Den Helder voor wind boven de Wadden.
Door de positie van haven- en industriegebied te versterken in gebiedsagenda's binnen de Structuurvisie Waddenzee.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • De Structuurvisie biedt ruimte voor economische ontwikkeling in het Eems-Deltagebied.
We meten en rapporteren onze voortgang op duurzaamheidsdoelen

Door onze duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Het Ecoportscertificaat is behaald, maar zonder GRI indicatoren.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Het Ecoportscertificaat is begin 2018 ingediend en weer verlengd.
Door de ruimte voor belasting van het milieu inzichtelijk te maken.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

 • Provincie Groningen, Bedrijven, SBE, NMG en Groningen Seaports

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • Bedrijven, SBE, NMG en Groningen Seaports hebben eind 2017 de procesafspraken uit het gebiedsgericht milieubeleid met elkaar uitgewerkt.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Provincie Groningen en gemeenten hebben de monitoring van de Structuurvisie geëvalueerd en hebben beoordeeld of het mogelijk is gezamenlijke doelen te stellen.
Door te rapporteren over de voortgang van CO2-reductie via de programma's Chemport Europe en Project Zero.

Wanneer is de activiteit in uitvoering?

 • 2012 - 2017
 • 2018 - 2022
 • 2023 - 2030

Wie is eindverantwoordelijk?

  Groningen Seaports en bedrijven

Wat zijn de resultaten over de afgelopen twee jaar?

 • n.v.t.

Wat zijn de beoogde resultaten voor 2020?

 • Groningen Seaports heeft een programma ontwikkeld voor hoe het gebied uitstootvrij kan zijn en maakt voortgang transparant (Project Zero).
 • Bedrijven hebben met Chemport Europe een visie ontwikkeld op duurzame groei van het gebied.