Welkom bij Groningen Seaports NV. Met trots presenteren we hier onze strategie.

Onze missie luidt: Groningen Seaports bestaat om verantwoord, integer en duurzaam de economische activiteiten, en daarmee werkgelegenheid, te stimuleren op de industrieterreinen, in de havens en op de andere logistieke knooppunten die zij beheert of waar zij de regie voert.

Op deze website lees je hoe we invulling geven aan de missie, in de vorm van het Bedrijfsplan 2020-2024, de Begroting 2020 en de Havenvisie 2030.

Onder de tab Bedrijfsplan 2020-2024 vind je onze prioriteiten voor de komende vijf jaar. In het bedrijfsplan hebben we samenhang aangebracht tussen ons lange termijn perspectief voor de regio en de organisatie Groningen Seaports en de concrete activiteiten die we de komende jaren willen uitvoeren. Uiteraard is bij het bepalen van de prioriteiten rekening gehouden met relevante trends en factoren. De belangrijkste onderbouwing van de thema’s vind je in de korte inleiding.

Onder de tab Begroting 2020 vind je een beknopte begroting voor 2020 en de toelichting hierop.

Ten slotte vind je onder de tab Havenvisie 2030 de link naar de lange termijn visie van Groningen Seaports en haar partners op de ontwikkeling van de industriegebieden en havens en rapportages over de voortgang die wij samen met onze partners inmiddels hebben geboekt.

We hopen je met deze website een goed overzicht te bieden over de strategie van Groningen Seaports en de activiteiten die we samen met onze partners de komende jaren willen uitvoeren.