Havenvisie 2030

In 2012 heeft Groningen Seaports samen met haar partners de Havenvisie 2030 opgesteld. In 2030 willen we tot de meest duurzame havens van Europa horen.

Op de website Havenvisie 2030 vind je de volledige Havenvisie. Daarin is een Ontwikkelagenda 2030 opgenomen met doelen en activiteiten waarmee gericht wordt (samen)gewerkt aan groene economische groei.

Onder de knop Havenvisie 2016-2019 staat de tweede voortgangsrapportage. De toelichting op deze voortgangsrapportage vind je eronder. Ook de eerste voortgangsrapportage is hiernaast te vinden.