Bedrijfsplan 2022-2026

Het bedrijfsplan van Groningen Seaports is gebouwd op drie hoofdthema’s en bevat voor de komende vijf jaren de doelen die we ons per thema stellen en een overzicht van de activiteiten die we gaan uitvoeren om deze doelen te bereiken. We geven hiermee inhoud aan onze missie en aan de Havenvisie 2030 en we sluiten met de keuze voor deze thema’s aan bij de Aandeelhoudersstrategie die in 2016 is vastgesteld.

Managen van de groei

Uitbreiding van terreinen te realiseren

Verkenning nieuwe ontwikkelgebieden gerealiseerd
Uitbreiding Oostpolder Eemshaven gerealiseerd
Bestaande terreinen vestigingsgereed maken

Business Case Oosterhorn Heveskes gerealiseerd
Business Case Oosterhorn De Valgen gerealiseerd
Business Case Oosterhorn Zuid gerealiseerd
Beschikbaarheid van (groene) feedstock/ grondstoffen/ energie te realiseren

Uitbreiden utiliteitennetwerk gerealiseerd
Ontwikkeling Klimaatpark Delfzijl Zuid gerealiseerd
Alternatieven voor beschikbaarheid van energie grondstoffen onderzocht
Tijdig openbare nutsvoorzieningen gerealiseerd
Voldoende aanwezigheid van arbeidspotentieel te realiseren

Profileren Seaports Academy gerealiseerd
ArbeidsmarktPact Eemsdelta opzetten gerealiseerd
Versterken van het vestigingsklimaat

Bij te dragen aan het realiseren/ implementeren van gunstige wet- en regelgeving

Rapportage over problematiek bij recycling klanten opgeleverd
Milieugebruiksruimte geoptimaliseerd
Compliant te zijn (nautisch/ruimtelijke ordening)
Bestemmingsplannen Oosterhorn/Eemshaven gerealiseerd
Realiseren (positioneren binnen) Europese Hydrogen Valley

Investeringsplan waterstof Noord-Nederland gerealiseerd
Importlocatie waterstof gerealiseerd
Het vergroten van het aanbod en het verbeteren van de infrastructurele ontsluiting

(Gebundelde) buisleidingentráces Eemshaven Delfzijl gerealiseerd
Multimodale ontsluiting verbeterd
Beïnvloeden van 10 GW op zee gerealiseerd
CO2-neutrale energieproductie ontwikkeld
Organiseren van een toekomstbestendig/ robuust bedrijf

Realiseren van een positieve exploitatie onafhankelijk van grondverkoop

Deelnemingen gerealiseerd
Vastgoed als verdienmodel ontwikkeld
Verhouding verkoop/erfpacht geoptimaliseerd
Doelmatig en doelgericht werken

Organisatiestructuur geoptimaliseerd
Strategisch HR-beleid gerealiseerd
Multidisciplinaire teams ingericht
Digitale samenwerking en kennisdeling gerealiseerd
Verbeteren van veilige en schone havens

Digitaliseringsprojecten havenactiviteiten gerealiseerd
Scheepsvaartemissies gerealiseerd
Beveiliging havens verbeterd