Begroting 2022-2026

In onze begroting zijn alle activiteiten voor 2022 conform het Bedrijfsplan 2022-2026 vertaald in een zorgvuldig onderbouwd financieel kader. Het Bedrijfsplan geeft de koers aan om de door de aandeelhouder gewenste strategie goed in te kunnen zetten.

De begroting laat een positief geprognosticeerd resultaat zien. Voor de financiering van alle activiteiten in 2022 en in de daaropvolgende jaren is een solide financieringsarrangement beschikbaar voor zowel lopende projecten uit het verleden als voor recent gestarte investeringsprojecten.

Bedragen x €1000,-